Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly

Symboly obce

Erb obce

Erb obce

Pečať obce

Pečať obce

Vlajka obce

Vlajka obce


 

     Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Odbore archívníctva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskkeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heradická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné:  Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Ludrovej o vystavenie erbovej listiny pre obec Ludrová. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Ludrová, nakreslený pánom  Ladislavom Čisárikom podľa návrhu pána Jozefa Nováka a dňa 20.03.2001 ho doporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v červenom štíte v zelenej oblej pažiti stojaca strieborná obrátená hus v zlatej zbroji prevýšená dvojitou zlatostredou a zelenokališnou ružou strieborných zavinutých lupeňov a prestrelenou zlatým položeným a obráteným šípom. Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej tvorby a kedže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal o jej zhotovenie. Erb  obce Ludrová, posúdený a odporúčaný Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-100/2001. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Ludrová môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež - rešpektujúc staré heraldické zvyklosti - na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. 

     Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medznárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťami Heraldického registra Slovenskej republiky a Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 05.06.2001.


 
ÚvodÚvodná stránka