Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

S predškolákmi sme si zašportovali

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Vianoce s predškolákmi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Darček pre mamičku - predškoláci

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nebojím sa školy, Rozprávkovo

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

S predškolákmi sa tešíme na Vianoce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Veselé šarkany - Nebojím sa školy

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nebojím sa školy - Poďte, zoznámime sa

A máme tu nový školský rok a s ním nových predškol

A máme tu nový školský rok a s ním nových predškolákov.

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Stretnutie s predškolákmi - Darček pre mamičku

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Rozprávkovo - stretnutie s predškolákmi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nebojím sa školy - tešíme sa na Vianoce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nebojím sa školy - Zahrajme sa so šarkanmi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nebojím sa školy - Poďte, zoznámime sa.

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

     Prvé stretnutie s našimi novými predškolákmi: Patrikom, Emkou, Saškou, Danielkou, Martinkou, Markom, Terezkou, Biankou, Jarkom, Riškom a Valérkom. Spoločne sme si popozerali priestory školy, zoznámili sme sa, zatancovali a zaspievali.


 

Nebojím sa školy - informatická výchova

Každú prvú stredu v mesiaci sa stretávame s predškolákmi z MŠ Ludrová aj pri počítači.


 

Nebojím sa školy - informatická výchova

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Izbica ľudových tradícií

 Dňa 09. 12. 2009 sa v ZŠ Ludrová konalo slávnostné otvorenie Izbice ľudových tradícií, ktorá je zriadená v priestoroch nad klubom dôchodcov. Túto miestnosť sa nám podarilo vytvoriť vďaka projektu „Centrum ľudovej kultúry – Deti, učia deti“, ktorý finančne podporilo Konto Orange, n.f. Poďakovanie patrí bývalej p. vychovávateľke Monike Kubalovej, ktorá stála pri jeho zrode, ďalej p. starostovi Petrovi Dutkovi , vedeniu PD Ludrová, členom a členkám klubu dôchodcov a občanom, ktorí prispeli rôznymi historickými predmetmi a akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.
A prečo sme vlastne chceli zriadiť takúto miestnosť? Sme malá škola a radi robíme netradičné veci. Do vyučovacieho procesu začleňujeme regionálnu výchovu, žiaci sa učia hrať ľudové piesne na zobcovu flautu, tancovať ľudové tance a oboznamujú sa s históriou obce a regiónu. A aby to všetko nebolo len na teoretickej úrovni, ale aby žiaci mali možnosť všetko vidieť a to nielen oni, ale aj vy, naši občania, preto sa zriadila táto miestnosť. Lebo všetci mi určite dáte za pravdu, že je lepšie jedenkrát vidieť, ako dva razy počuť.
Slávnostné otvorenie sa nieslo v duchu tradícií. Pani učiteľky so svojimi žiakmi boli oblečené v ľudových krojoch. Po príhovore p. riaditeľky a p. starostu bola izbica slávnostne otvorená prestrihnutím stužky a kultúrnym programom žiakov ZŠ spolu s členmi klubu dôchodcov. Potom nás žiaci v krátkosti oboznámili s niektorými historickými predmetmi, ktoré sa nachádzajú v našej miestnosti a ktoré naši predkovia používali v bežnom živote. Nakoniec sa naše slávnostné stretnutie skončilo malým tradičným občerstvením za ktoré ďakujeme PD Ludrová.
Touto cestou Vás chcem všetkých pozvať na návštevu našej miestnosti. Určite to bude stáť za to a pozrieť si ju. Izbica bude sprístupnená verejnosti od januára 2010.
Všetkým, ktorí sa podieľali na zariaďovaní patrí ešte raz veľké Ďakujem. 
                                                                                  Mgr. S. Firicová – riaditeľka ZŠ Ludrová


 


 

Izbica ľudových tradícií

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Hra na zobcovú flautu

Je to nenáročný, jednoduchý hudobný nástroj.
Základy hry na zobcovej flaute môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť už deti od 5 rokov. Hudba môže pôsobiť na celé telo harmonizujúco. Hra na zobcovú flautu má aj veľký zdravotný význam.
Uľahčuje dýchanie, kladne vplýva aj na nesprávnu výslovnosť – zajakavosť, má blahodarný účinok pre alergikov a dokonca hra na flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca.
Ciele
• pestovať v žiakovi lásku k umeniu, k hudbe a k nástroju
• vypestovať v ňom základné hygienické návyky pri udržiavaní nástroja
• rozvíjať jeho hudobnosť, emocionálnu inteligenciu a tvorivé myslenie
• správnym dýchaním pôsobiť proti respiračným a astmatickým chorobám, plniť hudobno - terapeutickú funkciu prostredníctvom hudobného nástroja.
• zdokonaľovať zmysel pre rytmus a intonáciu,
• viesť deti k láske k ľudovým zvykom a tradíciám, poznať regionálne a ľudové piesne, zvyky a hudobné nástroje
• naučiť deti hrať na zobcovej flaute jednoduchú pieseň.
• motivovať žiaka verejným vystúpením - tým mu poskytnúť priestor pre sebarealizáciu
• odblokovať podľa možností pocit trémy
 


 

Hra na zobcovú flautu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka