Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Športová príprava detí predškolského veku

Autor projektu :           Ing. Jozef Smolek
Metodička a trénerka : p.Iveta Bieliková
Trénerky v MŠ :          p.uč.Mária Hadačová 
                                 p.riad. Tatiana Ondrejková


Už od septembra školského roka 2008/2009 prebieha v našej materskej škole
Športová príprava detí predškolského veku.
Hlavným cieľom je vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný
štýl a upevňovať telesné a duševné zdravie. Na realizáciu tohto projektu sme
získali zadarmo telocvičné náradie, čo nám umožnilo obohatiť telesnú výchovu
o cvičenie na telocvičnom náradí. Zapojili sme všetky deti 2. triedy. Každým razom bolo naše cvičenie lepšie, deti cvičia každý deň a v súčasnej dobe už deti
cvičia takmer na profesiálnej úrovni.
Naša námaha bola korunovaná úspechom, práve našu materskú školu vybrali
prezentovať tento projekt.
Riaditeľkám mestkých materských škôl 7.januára 2009 v Koniarni v Ružomber-
ku a riaditeľkám obecných materských škôl 22.januára 2009 v našej materskej škole pod vedením tréneriek MŠ Ludrová p. Hadačovej a p. Ondrejkovej za asis-
tencie trénerky p. Ivety Bielikovej.
Deti realizáciou jednotlivých cvičení dokázali, že sú šikovné a to hlavné, že majú radosť z cvičenia.
 


 

Športová príprava detí predškolského veku

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Nebojím sa školy

V školskom roku 2008/2009 sme nadviazali ešte užšiu spoluprácu so ZŠ Ludrová v rámci projektu Nebojím sa školy, ktorého autorkou a metodičkou je
p.vychovávateľka Monika Kubalová.
ZŠ nám dala 1x do týždňa k dispozícii počítačovú učebňu, deti pod vedením
p. Kubalovej získavajú zručnosti, ktoré im pomôžu pri nástupe do školy
rýchlejšie a dôkladnejšie zvládnuť informatickú výchovu pre 1.ročník.
Veľkým pozitívom je aj to, že sa deti bližšie zoznámia s pani učiteľkami ZŠ,
s prostredím ZŠ Ludrová, v konečnom dôsledku uľahčíme prechod z MŠ do ZŠ.
 


 

Nebojím sa školy II

bez názvu
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka