Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB

14. ročník memoriálu Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho


 
 

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho


 

Výročná členská schôdza

V nedeľu 17.2.2013 sa v Kultúrnom dome v našej obci uskutočnila Výročná členská schôdza Obecného športového klubu. Zúčastnilo sa jej spolu 20 členov a hráčov, spoločne preberali fungovanie klubu v roku 2012. V krátkych správach boli členovia oboznámený s činnosťou jednotlivých oddielov ako aj správnej rady a taktiež bola podaná správa finančnom hospodárení klubu za rok 2012.Vedenie OŠK vyslovilo poďakovanie všetkým, ktorý akým koľvek spôsobom prispeli k fungovaniu klubu a tým aj k reprezentácii našej obce. Veľká vďaka partrí hlavne sponzorom a to obci Ludrová, Ing. Radovan Slimák, Pilex s.r.o, Ing Miloš Kodrík, Róbert Průcha ... Ďakujeme

 


 


 

12.ročník Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho


 
 

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho


 
 

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho

Memoriál Viktora Močáryho


 
 

Memoriál Viktora Močáryho


 

Memoriál Viktora Močáryho - 11. ročník

     V sobotu 27. februára konal sa v KD Ludrová už 11. ročník stolnotenisového turnaja "Memoriál Viktora Močáryho". V turnaji neregistrovaných hráčov sa súťažilo vo všetkých vekových kategóriách. O turnaj je naďalej veľký záujem, zúčastnilo sa ho niekoľko takmer celých rodín.

Výsledky:

Deti do 10. rokov:

          1. miesto:   Hrabuša Juraj

          2. miesto:   Petro Rasťo

          3. miesto:   Kmeť Radovan

          4. miesto:   Kmeť Matúš

Deti do 15. rokov:

          1. miesto:   Kučera Kristián

          2. miesto:   Lipničan Patrik

          3. miesto:   Droppa Patrik

          4 miesto:   Prúcha Robert

Muži do 50. rokov:

          1. miesto:   Mikulec Tomáš

          2. miesto:   Bebjak Ondrej

          3. miesto:   Mikulec Vladimír

          4. miesto:   Hrabuša Juraj

Muži nad 50. rokov:

          1. miesto:   Macko Ferdinand

          2. miesto:   Fábry Ivan

          3. miesto:   Cibulka Jozef

          4. miesto:   Kmeť Jozef

Ženy bez obmedzenia rokov:

          1. miesto:   Kodríková Renata

          2. miesto:   Mešková Mária

          3. miesto:   Mešková Táňa

          4. miesto:   Lipničanová Janka

      


 

Memoriál Viktora Močáryho - 11. ročník

Pohľad na hracie stoly

Pohľad na hracie stoly

Súťažiace ženy

Súťažiace ženy

Najstarší muži

Najstarší muži

Najlepší v hlavnej kategórii - do 50. rokov

Najlepší v hlavnej kategórii - do 50. rokov


 
 

 

Futbalové turnaje 2009

O pohár starostu obce Ludrová - III. ročník

   Dňa 25.07.2009 konal sa na ihrisku na Kratinách III. ročník futbalového turnaja dospelých - "O pohár starostu obce Ludrová". Turnaja sa zúčastnili družstvá: OŠK Ludrová, Družstevník Štiavnička, Sokol Komjatná, mužstvo Rádia EXPRES z Bratislavy.

  Výsledky: 

     - Ludrová - Štiavnička                2 : 1

     - EXPRES - Komjatná                 4 : 5

  O 3. miesto:

     - Štiavnička - EXPRES                7 : 4 

  Finále:

     Ludrová - Komjatná                   6 : 1

  

 Po skončení turnaja pokračovala na ihrisku tanečná zábava na ktorej hrala skupina Old Band z Ružomberka.

 

 Memoriál Ing. Antona Švoša 

  Dňa 11.07.2009 konal sa na ihrisku na Kratinách II. ročník žiackeho futbalového turnaja - "Memoriál Ing. Antona Švoša". Turnaja sa zúčastnili družstvá:FK Biely Potok, MFK Ružomberok, Družstevník Lipt. Štiavnica, OŠK Ludrová.

 Výsledky:

     - Biely Potok - Ružomberok          3 : 0

     - Ludrová - Lipt. Štiavnica             2 : 0

 o 3. miesto:

     - Ružomberok - Lipt. Štiavnica      4 : 1

 Finále:

     - Biely Potok - Ludrová                 8 : 1       

 


 

O pohár starostu obce Ludrová - 2009

Zahájenie turnaja

Zahájenie turnaja

bez názvu
Nástup družstiev

Nástup družstiev

bez názvu

 
 
bez názvu
Rádio EXPRES

Rádio EXPRES

Sokol Komjatná

Sokol Komjatná

Družstevník Štiavnička

Družstevník Štiavnička


 
 
OŠK Ludrová

OŠK Ludrová

Občerstvovací stánok

Občerstvovací stánok

Expresáci pri pive a guláši

Expresáci pri pive a guláši

Starosta Štiavničky pozdravuje svojích

Starosta Štiavničky pozdravuje svojích


 
 
Ceny pre družstvá

Ceny pre družstvá

Výsledková tabuľa

Výsledková tabuľa

Vyhodnotenie turnaja

Vyhodnotenie turnaja

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
Spoločné foto

Spoločné foto

Skupina Old Band

Skupina Old Band

Expresáci vo VIP

Expresáci vo VIP


 
 
bez názvu
Obsluha v bufete

Obsluha v bufete

Foto na rozlúčku

Foto na rozlúčku

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Memoriál Ing. Antona Švoša - 2009

Zahájenie turnaja

Zahájenie turnaja

bez názvu
bez názvu
Ocenení tréneri-postup do 1.triedy

Ocenení tréneri-postup do 1.triedy


 
 
bez názvu
bez názvu
Poháre pre účastníkov

Poháre pre účastníkov

MFK Ružomberok

MFK Ružomberok


 
 
FK Biely Potok

FK Biely Potok

Družstevník Lipt.Štiavnica

Družstevník Lipt.Štiavnica

OŠK Ludrová

OŠK Ludrová

Vyhodnotenie turnaja

Vyhodnotenie turnaja


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Najlepší športovci obce za rok 2008

Dňa 26.12.2008, v rámci organizovania Štefanskej zábavy, prebehlo už tradičné vyhlásenie najlepších športovcov obce za rok 2008:

Futbalový oddiel:

          - najlepší žiak               Róbert BEBJAK

          - najlepší dorastenec     Tomáš NOVÁK

          - najlepší dospelí           Matej MEŠKO

                                              Michal KMEŤ

Stolnotenisový oddiel:

          - najlepší stolný tenista     Jozef CIBULKA

Turistický oddiel:

          - najlepší turista               Matej MILAN

 

Najlepší tréner Oblastného futbalového zväzu Lipt. Mikuláš:

                                                 Jozef VEČEREK 

 


 

Najlepší športovci obce za rok 2008

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Trojkráľový výstup na Ostrô - 2009

V tomto roku sa tradičný Trojkráľový výstup na Ostrô uskutočnil netradične - už v nedeľu 4.1.2009 (vzhľadom na ďalší voľný deň). Výstup organizuje Turistický oddiel OŠK Ludrová. Ide o nenáročnú trasu pre všetky vekové kategórie. Výstupu sa opäť zúčastnila takmer stovka priaznivcov turistiky z obce. Pre účastníkov bola v KD pripravená kapustnica spolu s teplým čajom. Účastníci sa už tešia na ďalší - budúcoročný výstup na Ostrô.


 

Trojkráľový výstup na Ostrô

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Obecný športový klub

 

     Šport v obci až do roku 1990 zastrešovala TJ Družstevník Ludrová. V roku 1990 sa klub premenoval na TJ ŠK Ludrová. Na členskej schôdzi dňa 24.05.2003 prebehla t.z. transformácia klubu, kde boli v súlade so zák. č. 83/1990 Zb. prijaté nové stanovy klubu a ten sa stal dobrovoľným združením občanov, detí a mládeže, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a iných podobných činnostiach a aktivitách. Členská schôdza zároveň schválila terajší názov - OŠK Ludrová, ktorý má sídlo na Obecnom  úrade Ludrová.

Na Výročnej členskej schôdzi dňa 04.03.2007, bola zvolená nová Správna rada OŠK, pričom za jej predsedu bol zvolený Peter Dutka st.. Predsedom futbalového oddielu sa stal Ľubomír Meško, predsedom stolnotenisového oddielu zostal Jozef Cibulka ml., turistov naďalej vedie Dušan Rij ml..

 

Futbal

     Začiatky futbalu siahajú na počiatok vzniku Slovenského štátu v roku 1939. Futbal sa hrával na viacerých ihriskách. Prvé bolo v Laze pod terajším pomníkom SNP. Od roku 1946 da roku 1949 sa hrávalo v Majeri. V roku 1953 bolo zriadené ihrisko na Močilách. Od roku 1958 sa začalo hrávať na Kratinách.

V polovici 80. rokov sa začalo s rekonštrukciou ihriska (nebolo vyhovujúce, kedže malo prevýšenie až 189 cm). Nová plocha bola otvorená v r. 1988 a na nej sa hráva doteraz.

 

Futbalový oddiel má v súčasnosti 3 družstvá - žiakov, dorastencov a mužov. Žiaci a dorastenci účinkujú v oblastných futbalových súťažiach. Muži v minulom súťažnom ročníku sa opäť vrátili do V. ligy, kde účinkovali aj predošlé dva ročníky.

Konečné umiestnenia v ročníku 2007-2008:

          - žiaci          7. miesto          II. A trieda

          - dorast       9. miesto          I. trieda

          - muži         1. miesto          I. trieda

    

 


 

0ŠK Ludrová

Areál futbalového ihriska na Kratinách

Areál futbalového ihriska na Kratinách

Družstvo žiakov

Družstvo žiakov

Družstvo dorastu

Družstvo dorastu

Družstvo mužov

Družstvo mužov


 
 

 


Futbalové turnaje 2008

Dňa 19.07.2008 sa na futbalovom ihrisku na Kratinách konal II. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Ludrová“. Turnaja sa zúčastnili mužstvá: Družstevník Štiavnička, Sokol Komjatná, Iskra Hrboltová, OŠK Ludrová.

Výsledky: 
Ludrová - Hrboltová 2:2 (4:3 pk)

Komjatná - Štiavnička 5:0

o 3. miesto:

Hrboltová - Štiavnička 4:1

Finále:

Ludrová - Komjatná 0:0 (3:4 pk)


 

O pohár starostu obce Ludrová

Sokol Komjatná

Sokol Komjatná

OŠK Ludrová

OŠK Ludrová

Iskra Hrboltová

Iskra Hrboltová

Družstevník Štiavnička

Družstevník Štiavnička


 
 
Poháre pre účastníkov

Poháre pre účastníkov

Vyhodnotenie turnaja

Vyhodnotenie turnaja

bez názvu
Predseda ObFZ J.Vaňo a starosta obce P.Dutka

Predseda ObFZ J.Vaňo a starosta obce P.Dutka


 
 
Víťazi turnaja

Víťazi turnaja

Losovanie tomboly

Losovanie tomboly

Obsluha v bufete

Obsluha v bufete

Gulášový špecialista

Gulášový špecialista


 
 

 

Dňa 26.07.2008 konal sa na futbalovom ihrisku I. ročník žiackeho futbalového turnaja "Memoriál Ing. Antona Švoša", ktorý organizoval OŠK Ludrová. Turnaja sa zúčastnili družstvá: Družstevník Lipt. Štiavnica, FK Biely Potok, MFK Ružomberok, OŠK Ludrová.

Výsledky:
Ludrová - Lipt. Štiavnica 2 : 1
Ružomberok - Biely Potok 0 : 5

o 3. miesto:
Ružomberok - Lipt. Štiavnica 0 : 8

Finále:
Ludrová - Biely Potok 2 : 0


 

Memoriál Ing. Antona Švoša

Družstevník Lipt. Štiavnica

Družstevník Lipt. Štiavnica

FK Biely Potok

FK Biely Potok

MFK Ružomberok

MFK Ružomberok

OŠK Ludrová

OŠK Ludrová


 
 
Poháre pre účastníkov

Poháre pre účastníkov

Vyhodnotenie turnaja

Vyhodnotenie turnaja

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
Ploštín Punk - vystúpenie

Ploštín Punk - vystúpenie

bez názvu
Disco zábava

Disco zábava


 
 

 

Stolný tenis

Stolný tenis sa začal v Ludrovej hrávať v rokoch 1941 - 1942. Do roku 2000 sa stolný tenis hrával aj súťažne v bývalom objekte starej školy, neskôr Osvetovej besedy. Po dokončení nového Kultúrneho domu sa využíva jeho vestibul na trenovanie a sála na hranie súťažných stretnutí. V súčasnosti má OŠK dve súťažné družstvá mužov, ktoré účinkujú v oblastných stolnotenisových súťažiach. Od roku 2000 OŠK - stolnotenisový oddiel, pravidelne organizuje stolnotenisový turnaj pre všetky vekové kategórie "Memoriál Ing. Močáryho" - nestora tohoto športu v obci. Žiaci ZŠ majú možnosť hrať stolný tenis aj v ZŠ, kde bol založený krúžok stolného tenisu.

Memoriál Ing. Močáryho 2008:


 

Stolný tenis - fotogaléria

Memoriál Ing. Močáryho

Memoriál Ing. Močáryho

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
Vyhodnotenie turnaja

Vyhodnotenie turnaja

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Turistika

Začiatky organizovaných turistických aktivít v obci možno stanoviť na koniec 60. rokov.
V súčasnosti v OŠK Ludrová oficiálne pracuje turistický oddiel pod vedením Dušana Rija  ml., ktorý organizuje náročné i menej náročné túry pre svojich členov, ako aj ostatných milovníkov prírody. Od roku 2001 oddiel pravidelne organizuje nenáročný výstup pre všetky vekové kategórie "Trojkráľový výstup na Ostrô", pravidelný jarný výstup na Salatín (1631), ako aj rôzne príležitostné túry v Nízkych a Vysokých Tatrách. Členovia oddielu sa pod vedením Mgr. P.Kučeru, pravidelne zúčasťňujú turistickej brigády pri čistení Vysokých Tatier.


 

Turistika - fotogaléria

Trojkráľový výstup na Ostrô

Trojkráľový výstup na Ostrô

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
ÚvodÚvodná stránka