Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Kontakty

Adresa: Základná škola

               Ludrová 90

               034 71

 

tel.č. 044/4352192

mail: zbkaadnp@zsludrova.edu.sk


 

 Zamestnanci školy v šk.roku 2019/2020

 


pedagogickí

p. riaditeľka: Mgr. Firicová Soňa, 2. ročník


p. učiteľky:  Mgr. Žerebáková Jana, 3.roč.

                    Mgr. Rázgová Lucia,  4.ročník

                    Mgr. Šefranková Stanislava, 1.ročník

                

 


 

p. kaplán - NV:  Ing. František Perignát, 1. ročník
                                                                   2. ročník
                                                                   3. ročník
                                                                   4. ročník
 

p. vychovávateľka: Mgr. Havrišová Katarína

 

 

nepedagogický

p. upratovačka – školníčka: Iveta Tabáková 
 


 

U nás v škole

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

ŠkVP - Pohodička

VP ŠKD.doc(1.3 MB)VP ŠKD.doc

 Profilácia školy
 

     Naša obec a aj samotná škola, má bohatú históriu a kultúru . Škola je obklopená krásnou prírodou a preto výchova a vzdelanie je zameraná na oblasť environmentalistiky, regionálnej výchovy, telesnej a športovej výchovy.
     V škole rozvíjame osobnosť dieťaťa, jeho nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti. Výchovu zameriavame na posilňovanie úcty k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám našej krajiny. Staráme sa o životné prostredie, podporujeme zdravý psychický i fyzický vývin. Žiak našej školy je pripravený na ďalšie vzdelávanie na 2. stupni a je pripravený adaptovať sa na podmienky, ktoré ho čakajú v budúcnosti.
     Žiakom našej školy ponúkame veľa zaujímavých aktivít na rozvoj svojej osobnosti, získavanie nových vedomostí. Od prvého ročníka môžu žiaci začať s výučbou anglického jazyka. Máme v škole zriadenú počítačovú učebňu a každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou. Výpočtovú techniku uplatňujeme vo všetkých fázach vyučovacieho procesu od prvého ročníka.. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží: spevácke, výtvarné i športové súťaže, Pytagoriáda, matematická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín a iné. Počas školského roka organizujeme exkurzie, turistické vychádzky, školské výlety, karneval, návštevu divadelných predstavení a dopravného ihriska, plavecký výcvik    a kultúrne vystúpenia pre obec pri rôznych príležitostiach. Naši žiaci sa učia hrať na flautu, čo má     i veľký zdravotný význam. Vydávame školský časopis Pohodička, do ktorého prispievajú žiaci našej školy. Máme zriadenú Izbicu ľudových tradícií, ktorá nám pomáha pri bližšom spoznávaní našej histórie a tradícií. Úzko spolupracujeme s obecným úradom, materskou školou, klubom dôchodcov a inými obecnými inštitúciami.
     Škola má svoj školský klub detí, ktorý zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času. Činnosti v ŠKD rozvíjajú u detí dôležité zručnosti potrebné pre život v spoločnosti       a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho vybavia potrebnými vedomosťami                   a zručnosťami, ale tiež vlastnými názormi. Deti sa v školskom klube učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Školský klub detí posilňuje osobnosť každého jedinca, pomáha mu nájsť sa, dosiahnuť svoj úspech.
 


 

iŠkVP Pohodička

Školský poriadok

Organizačný poriadok

ÚvodÚvodná stránka