Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do MŠ LudrováVytlačiť
 

zaciatok-školského-roka-300x168.png

 

 

Riaditeľka Materskej školy Ludrová 391vyhlasuje

Zápis detí do MŠ

v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 vyhlášky  MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2019/2020

od 2.5.2019 – 3.5.2019 v čase od 11.00 – 16.00 h.

u riaditeľky materskej školy.

 

image.jpg

 

 

 

 

 

 

Prijímanie detí:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 15. júna.

Na  predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:

Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky,

dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

Súbor na stiahnutie INFORMÁCIE O.docx INFORMÁCIE O.docx (12.5 kB)

 
 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Múzeum ručnej výroby
papiera

Podpora opatrovateľskej služby v obci Ludrová

Výstavba detského ihriska v obci Ludrová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka