Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Kontakty

Adresa: Základná škola

               Ludrová 90

               034 71

 

tel.č. 044/4352192

mail: zbkaadnp@zsludrova.edu.sk


 

 Zamestnanci školy v šk.roku 2018/2019

 


pedagogickí

p. riaditeľka: Mgr. Firicová Soňa, 1. ročník


p. učiteľky:  Mgr. Žerebáková Jana, 2.roč.

                    Mgr. Rázgová Lucia,  3.ročník

                    Mgr. Šefranková Stanislava, 4.ročník

                

 


 

p. kaplán - NV:  Ing. František Perignát, 1. ročník
                                                                   2. ročník
                                                                   3. ročník
                                                                   4. ročník
 

p. vychovávateľka: Mgr. Havrišová Katarína

 

 

nepedagogický

p. upratovačka – školníčka: Iveta Tabaková 
 


 

U nás v škole

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

ŠkVP - Pohodička

 VP ŠKD.doc (1.3 MB) VP ŠKD.doc (1.3 MB)

 

 Profilácia školy
 

     Naša obec a aj samotná škola, má bohatú históriu a kultúru . Škola je obklopená krásnou prírodou a preto výchova a vzdelanie je zameraná na oblasť environmentalistiky, regionálnej výchovy, telesnej a športovej výchovy.
     V škole rozvíjame osobnosť dieťaťa, jeho nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti. Výchovu zameriavame na posilňovanie úcty k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám našej krajiny. Staráme sa o životné prostredie, podporujeme zdravý psychický i fyzický vývin. Žiak našej školy je pripravený na ďalšie vzdelávanie na 2. stupni a je pripravený adaptovať sa na podmienky, ktoré ho čakajú v budúcnosti.
     Žiakom našej školy ponúkame veľa zaujímavých aktivít na rozvoj svojej osobnosti, získavanie nových vedomostí. Od prvého ročníka môžu žiaci začať s výučbou anglického jazyka. Máme v škole zriadenú počítačovú učebňu a každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou. Výpočtovú techniku uplatňujeme vo všetkých fázach vyučovacieho procesu od prvého ročníka.. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží: spevácke, výtvarné i športové súťaže, Pytagoriáda, matematická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín a iné. Počas školského roka organizujeme exkurzie, turistické vychádzky, školské výlety, karneval, návštevu divadelných predstavení a dopravného ihriska, plavecký výcvik    a kultúrne vystúpenia pre obec pri rôznych príležitostiach. Naši žiaci sa učia hrať na flautu, čo má     i veľký zdravotný význam. Vydávame školský časopis Pohodička, do ktorého prispievajú žiaci našej školy. Máme zriadenú Izbicu ľudových tradícií, ktorá nám pomáha pri bližšom spoznávaní našej histórie a tradícií. Úzko spolupracujeme s obecným úradom, materskou školou, klubom dôchodcov a inými obecnými inštitúciami.
     Škola má svoj školský klub detí, ktorý zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času. Činnosti v ŠKD rozvíjajú u detí dôležité zručnosti potrebné pre život v spoločnosti       a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho vybavia potrebnými vedomosťami                   a zručnosťami, ale tiež vlastnými názormi. Deti sa v školskom klube učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Školský klub detí posilňuje osobnosť každého jedinca, pomáha mu nájsť sa, dosiahnuť svoj úspech.
 


 

školský poriadok

 školský poriadok.doc (236.5 kB) (236.5 kB)

Organizačný poriadok

 organizačný poriadok.doc (223 kB) (223 kB)

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

Múzeum ručnej výroby
papiera

Podpora opatrovateľskej služby v obci Ludrová

Výstavba detského ihriska v obci Ludrová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka