Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Úradná tabuľa

Oznamy

Verejná vyhláška JPÚ pod ČerenamiVytlačiť
 

 Verejná vyhláška JPÚ pod Čerenami0001.jpg


Verejná vyhláška JPÚ pod Čerenami0002.jpg


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 28.06.2019Vytlačiť
 

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ludrová

Na základe § 13 odst. 4 Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie OZ obce Ludrová v roku 2019, ktoré sa bude konať

28. júna 2019 /piatok/ o 16:00 hodine

v budove Obecného úradu v Ludrovej

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ludrová

1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.Schválenie programu, zasadnutia obecného zastupiteľstva obce

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.Kontrola plnenia uznesení

5.Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Ludrová

6.Technické vybavenie kuchyne pri Kultúrnom dome

7.Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Ludrová za rok 2018

8.Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2018.

9.Schválenie záverečného účtu, Účtovnej závierky a výročnej správy obce Ludrová za rok 2018

10.VZN obce Ludrová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia dodatok č.3

11.VZN obce Ludrová č.1/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

12.VZN obce Ludrová č.2/2019 T r h o v ý   p o r i a d o k

13.Odkúpenie pozemku p. Jana Kullová

14.Úprava rozpočtu na rok 2019

15.Výstavba bytových domov – kalkulácia výdavkov spojených s prípravou územia

16.Rôzne /informácie starostu, žiadosti občanov/

17.Schválenie uznesení

18.Záver 

                                                                                              
S pozdravom

Peter Slimák, starosta obce

                                                           


 
 

Rozhodnutie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu obce LudrováVytlačiť
 


 
 

Liptovský vínny festival Lúčky 8. ročníkVytlačiť
 

Sken_20190619 (2).jpg


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 08.07.2019 v čase od 9,00 do 13,30 hodiny bude odstavená elektrická energia na uliciach Pod Cintorínom, Od Obchodu Ing. Macku smerom nadol po dom č. 346.

 


 
 

Zmena a doplnok č. 5 územného plánu mesta Ružomberok - zaslanie oznámeniaVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Africký mor ošípaných

Ide o prenosné ochorenie ošípaných aj diviakov s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty.
Prijmite prísne bezpečnostné opatrenia
na svojich farmách a trhoch, aby ste chránili svoje ošípané
a ošípané svojich susedov.

index.jpgindex.pngindex1.jpg


 
 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Ludrová v zastúpení starostom obce Petrom Slimákom  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ludrová  je 31,39 %.

Sken_20190503 (2).jpg

 


 
 

Zákaz ambulantného predajaVytlačiť
 

Zákaz ambulantného predaja

Na základe usmernenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš ambulnantý predaj môže byť vykonávaný, ak má obec schválené VZN a trhový poriadok. V dôvodu neprijatia uvedených právnych predpisov je do odvolania zakázaný predaj na trhovom mieste pri KD v obci Ludrová.


 
 

Psychologické poradenstvoVytlačiť
 

psychologické poradenstvo.jpg


 
 

Komerčná reklamaVytlačiť
 

Sken_20190502.jpg


 
 

Komerčná reklamaVytlačiť
 

Sken_20190502 (2).jpg


 
 

Komerčná reklamaVytlačiť
 

Sken_20190509.jpg


 
 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

Múzeum ručnej výroby
papiera

Podpora opatrovateľskej služby v obci Ludrová

Výstavba detského ihriska v obci Ludrová

webygroup
ÚvodÚvodná stránka