Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Úradná tabuľa

Zápis do 1. ročníkaVytlačiť
 

zápis


 
 

Zápis detí do Materskej školy LudrováVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Ludrová 391vyhlasuje

v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 vyhlášky  MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2018/2019

od 2.5.2018 – 3.5.2018 v čase od 14.00 – 16.00 h.

u riaditeľky materskej školy.

Prijímanie detí:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 15. júna.

Na  predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:

Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky,

dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

V prílohách sú potrebné doklady k zápisu.

 

Súbor na stiahnutie INFORMÁCIE O.docx INFORMÁCIE O.docx (12.5 kB)

 
 

Zveľadenie prostredia altánku v Ludrovskej dolineVytlačiť
 

gesto pre mesto.png

 

Získajte dobrý pocit! Hlasujte za projekt v našom okolí!

Vážený občania hlasujte do 31. marca 2018 za projekt za Zveľadenie prostredia altánku v Ludrovskej doline

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz.


 
 

KollárovciVytlačiť
 

plagat.jpg


 
 

Oznam k žiadosti o úľavu na vývoz TKO pre rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie - Rozšírenie pouličného osvetlenia v obci Liptovská ŠtiavnicaVytlačiť
 


 
 

Hlásnik 2-2017Vytlačiť
 

hlásnik 2-2017

Súbor na stiahnutie Hlásnik 2-2017.pdf Hlásnik 2-2017.pdf (4.6 MB)

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský MikulášVytlačiť
 


 
 

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v RužomberkuVytlačiť
 

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku sa obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov. V posledných prípadoch páchatelia telefonicky kontaktovali seniorov a vydávali sa za ich deti s tým, že spôsobili dopravnú nehodu. Pri nehode utrpeli poranenie jazyka preto nemôžu dobre rozprávať, aby navodili situáciu dôveryhodnosti, že ide naozaj o ich deti. Ostatní účastníci nehody sú hospitalizovaní v nemocnici a oni potrebujú odškodniť vodiča. Financie majú poslať na číslo účtu v banke, ktoré im povedia.

V takýchto prípadoch okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru a najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!


 
 

Harmonogram zberu odpadu Vytlačiť
 

                                                                                                                                             

index.png

Harmonogram zberu triedeného odpadu

 

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Ludrovej o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci november 2017 (pozri prílohu).

 

Touto cestou žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu kontajnerov na plasty stláčaním plastových fliaš a nádob a  skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale dokáže objem ukladaného plastového odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Buďme ohľaduplný voči sebe, životnému prostrediu ale i voči obci, v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemusel v budúcnosti drasticky stúpať.

starosta obce Peter Slimák


 
 

Rady senioromVytlačiť
 

rady seniorom.jpg


 
 

Ponuka pracovného miestaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ponuka STAFF.pdf ponuka STAFF.pdf (245.4 kB)

 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

Chodci pozorVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Ružomberku

Vážení spoluobčania,

každý deň dochádza na našich cestách k vážnym dopravným nehodám. Ich obeťami bývajú aj chodci a cyklisti. Príčinou mnohých nehôd je nedostatočná viditeľnosť týchto účastníkov cestnej premávky.

Polícia žiada chodcov aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. „Vidieť a byť videný“ je základné pravidlo bezpečnosti na cestách. Pri zníženej viditeľnosti a za zhoršených poveternostných podmienok (sychravé počasie, sneženie, rýchlo sa stmieva) to platí dvojnásobne. Vodiči, ktorí zranili chodca, prípadne cyklistu sa zhodujú na tom, že ho nevideli vôbec, alebo spozorovali príliš neskoro. Pokiaľ najmä v obciach nie je chodník, musí chodec ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky, pričom musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Od 1. februára 2009 je účinný zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý ukladá chodcom a cyklistom povinnosť zviditeľniť sa za zníženej viditeľnosti reflexnými doplnkami. Za porušenie tejto povinnosti je možné uložiť pokutu 30 € (903,78,-Sk).

 

 

 

 


 
 

dnes je: 25.3.2018

meniny má: Marián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka