Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Úradná tabuľa

Katarínska zábavaVytlačiť
 

plagát


 
 

Stretnutie s MikulášomVytlačiť
 

Obec Ludrová srdečne pozýva všetky deti od 1 do 10 rokov na predvianočné stretnutie s Mikulášom.  V utorok 5.12.2017 o 15 30 pred kultúrnym domom v našej obci.

Tešíme sa na Vás!

ilustračné foto

ZŠ, MŠ a Kultúrno-športová komisia pozýva všetkých občanov na predvianočný jarmoček, ktorý sa bude konať v utorok 5.12. 2017 v čase od 10.00 do 15.00 hodiny v KD Ludrová.

Príďte si užiť predvianočnú atmosféru, uvidíte ako sa pečú vianočné oblátky, zdobia medovníky, vyrábajú sviečky. Vyrobíte si tiež rôzne vianočné dekorácie a môžete kúpiť sebe i blízkym darček na pamiatku.

 

Tešíme sa na pekné chvíle strávené s Vami v príjemnej predvianočnej atmosfére.

 


 
 

Návrh VZN 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyVytlačiť
 


 
 

Voľby do VÚC 2017 Výsledky v obci LudrováVytlačiť
 

 výsledky volieb
výsledky volieb


 
 

Chodci pozorVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Ružomberku

Vážení spoluobčania,

každý deň dochádza na našich cestách k vážnym dopravným nehodám. Ich obeťami bývajú aj chodci a cyklisti. Príčinou mnohých nehôd je nedostatočná viditeľnosť týchto účastníkov cestnej premávky.

Polícia žiada chodcov aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. „Vidieť a byť videný“ je základné pravidlo bezpečnosti na cestách. Pri zníženej viditeľnosti a za zhoršených poveternostných podmienok (sychravé počasie, sneženie, rýchlo sa stmieva) to platí dvojnásobne. Vodiči, ktorí zranili chodca, prípadne cyklistu sa zhodujú na tom, že ho nevideli vôbec, alebo spozorovali príliš neskoro. Pokiaľ najmä v obciach nie je chodník, musí chodec ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky, pričom musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Od 1. februára 2009 je účinný zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý ukladá chodcom a cyklistom povinnosť zviditeľniť sa za zníženej viditeľnosti reflexnými doplnkami. Za porušenie tejto povinnosti je možné uložiť pokutu 30 € (903,78,-Sk).

 

 

 

 


 
 

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v RužomberkuVytlačiť
 

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku sa obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov. V posledných prípadoch páchatelia telefonicky kontaktovali seniorov a vydávali sa za ich deti s tým, že spôsobili dopravnú nehodu. Pri nehode utrpeli poranenie jazyka preto nemôžu dobre rozprávať, aby navodili situáciu dôveryhodnosti, že ide naozaj o ich deti. Ostatní účastníci nehody sú hospitalizovaní v nemocnici a oni potrebujú odškodniť vodiča. Financie majú poslať na číslo účtu v banke, ktoré im povedia.

V takýchto prípadoch okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru a najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!


 
 

Harmonogram zberu odpadu v novembri 2017Vytlačiť
 

                                                                                                                                             

index.png

Harmonogram zberu triedeného odpadu v

novembri 2017

 

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Ludrovej o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci november 2017 (pozri prílohu).

 

Touto cestou žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu kontajnerov na plasty stláčaním plastových fliaš a nádob a  skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale dokáže objem ukladaného plastového odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Buďme ohľaduplný voči sebe, životnému prostrediu ale i voči obci, v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemusel v budúcnosti drasticky stúpať.

starosta obce Peter Slimák


 
 

Rady senioromVytlačiť
 

rady seniorom.jpg


 
 

ZMENY A DOPLNKY č. 3 ÚPN OBCE LUDROVÁ - návrhVytlačiť
 

 ZMENY A DOPLNKY č.3  ÚPN OBCE LUDROVÁ - návrh

- oznámenie o začatí prerokovávania návrhu,  žiadosť o stanovisko k návrhu

                                                                                                    

Obec Ludrová, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

                                                                     predkladá

                   ZMENY A DOPLNKY č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  LUDROVÁ – NÁVRH

                               za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Obec Ludrová je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Hlavným riešiteľom návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Ludrová  je Ing. arch. Lucia Krupová – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Ludrová  je predĺženie doby ťažby v regulovanom priestore VÚ.02 - Lom Biela púť.   Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 25.10.2017 do 25.11.2017 na Obecnom úrade v Ludrovej, na verejne prístupnom mieste  a zverejnený aj na internetovej stránke obce- www.ludrova.sk . Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ludrovej a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad Ludrová, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.  Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

S pozdravom                                                        

Peter  Slimák

starosta obce 


 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka