Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.

ilustračné foto


 

Nenašli sa žiadne akcie

Rozprávkovo - tvorivé popoludnie vo Vile Fénix

plagát

KDE: Vila Fénix

KEDY: v sobotu 28.3.2015 o 14 00 hod

VSTUPNÉ: deti 5 €; dospelý 7€

Pre obyvateľov Ludrovej poskytujeme 50% zľavy zo vstupného.

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad Ludrová pozýva občanov na Obecné zastupiteľstvo Obce Ludrová , ktoré sa bude konať dňa 27.3.2015 o 17 00 hod. na Obecnom úrade v Ludrovej.

Súbor na stiahnutie Pozvánka OZ 27.3.2015.pdf Pozvánka OZ 27.3.2015.pdf (248.4 kB)

Hasiči radia

Chráňme prírodné prostredie a majetok pred jarnými požiarmi

Na jar sa prebúdza nie len príroda ale aj človek, ktorý dostáva novú energiu a nápady, ako si skrášli a najmä vyčistí okolie svojho príbytku a pozemku. Každý kto vykonáva jarné upratovanie v záhrade vie, aké množstvo rôzneho záhradného odpadu dokáže vyprodukovať. Niektorí potom problém so záhradným odpadom riešia jeho spaľovaním priamo v záhradkách alebo pri svojim obydlí, prípadne suchú trávu sa s trávnika neunúvajú ani len vyhrabať a priamo na mieste ju vypaľujú. Problémy nastávajú vtedy, keď je toho odpadu viac, oheň sa začne nekontrolovateľne šíriť, alebo nebodaj "kto by to na jar čakal...." začne fúkať vietor.

Takýmto nedbalým prístupom môžeme spôsobiť požiar, ktorý nebudeme schopní dostatočne rýchlo uhasiť vlastnými silami. Takto vzniká väčšina požiarov v jarnom období - z nedisciplinovanosti a neopatrnosti ľudí.

Najmä preto na pamäti, že spaľovanie biologického odpadu ako aj vypaľovanie suchej trávy je zakázaná a nebezpečná činnosť. Zakázaná je zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o ochrane pred požiarmi a zákonom o poľovníctve. Využívajme preto na odstraňovanie biologického odpadu skládky a iné možnosti, ktoré Vám poskytuje obec.

Jarné obdobie je považované za najviac rizikové aj z hľadiska vzniku lesných požiarov. V značnej miere to závisí aj od vývoja počasia. Rýchle šírenie požiarov podporuje najmä dlhotrvajúce sucho a teplé počasie a v prípade vzniku požiaru je to aj vietor. Preto upozorňujeme aj turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať dôslednému uhaseniu ohniska vodou, alebo nasypanou zeminou či pieskom. Z ohniska sa nesmie dymiť a popol musí byť chladný.

Ďalšou oblasťou, ktorej sme sa ešte nevenovali sú opatrenia, ktoré sa týkajú majiteľov lesa a tých, ktorí obhospodarujú lesné pozemky. Vymenujeme si teda niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú pre majiteľov lesa zo zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

-           vybudovanie ohnísk, zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa na lesoparkových plochách v turistických lesných oblastiach,

-           vyznačenie "Zákazu zakladania ohňov v prírode" mimo určených a vyhradených priestorov,

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

▪  urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

▪  vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

▪  prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.

Okrem uvedených povinností musia vlastníci, resp. užívatelia lesných pozemkov, realizovať ďalšie povinnosti ako právnické osoby, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Na plnení úloh vyplývajúcich z opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa v obciach podieľajú aj členovia dobrovoľných hasičských zborov. Títo neustále zvyšujú svoju akcieschopnosť a pripravenosť v zmysle zákonných požiadaviek a vybavujú sa potrebnou technikou, schopnou účinne zasiahnuť aj pri lesných požiaroch. Preto ak požiar už vznikne, každý občan je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na  zamedzenie šírenia ohňa, poskytnúť osobnú pomoc hasičskej jednotke, prípadne v zmysle pokynov a usmernení hasičov vykonať činnosť zameranú na lokalizáciu a likvidáciu požiaru.

Veríme, že nám svojou opatrnosťou a ostražitosťou pomôžete znížiť počet požiarov a ich následkov.

S pozdravom

Mgr. Peter Mastiš

podpredseda OV DPO pre prevenciu

 

 


dnes je: 28.3.2015

meniny má: Soňa

Prehľad vývozov

Súbor na stiahnutie Združenie Sliač -  Separovaný zber marec.pdf (159.2 kB)
webygroup

745194

27.3.2015
Úvodná stránka