Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017

Zverejnenie elektroniickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volalebnej komisie.

Pre volebný okrsok Obce Ludrová. mail: ludrova@ludrova.sk

 

Peter Slimák
starosta obce

 


 

Úradná tabuľa

Mesiac október – Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Šťastná-staroba.jpg

 

Prajeme  Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu,  elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne  prežité obdobie života.

Všetko dobré Vám  želá starosta obce Peter Slimák. K želaniu sa pripájajú poslanci a kolektív pracovníkov Obecného úradu Ludrová


 
 

Voľby do samosprávnych krajovVytlačiť
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK.pdf (252.3 kB)
Zbierka zákonov 2017_166.pdf 2017_166.pdf (127.4 kB)

 
 

Harmonogram zberu odpadu v októbri 2017Vytlačiť
 

                                                                                                                                             

index.png

Harmonogram zberu triedeného odpadu v

októbri 2017

 

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Ludrovej o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci október 2017 (pozri prílohu).

 

Touto cestou žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu kontajnerov na plasty stláčaním plastových fliaš a nádob a  skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale dokáže objem ukladaného plastového odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Buďme ohľaduplný voči sebe, životnému prostrediu ale i voči obci, v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemusel v budúcnosti drasticky stúpať.

starosta obce Peter Slimák


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

 

O Z N Á M E N I E   O     U L O Ž E N Í      Z Á S I E L K Y

Obec Ludrová v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Natália Rusnáková

bytom Ludrová,  má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Ludrovej. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne od 12.10.2017  do 22.10.2017.

 

 

V Ludrovej, dňa 12.10.2017                                                                                             Peter Slimák

 

                                                                                                                starosta obce


 
 

Rady senioromVytlačiť
 

rady seniorom.jpg


 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka